13.340.30

13.340.30
13.340.30 - Респіраторні захисні засоби
ГОСТ 6755-88 - Поглотитель химический известковый ХП-И. Технические условия. - Взамен ГОСТ 6755-73
ГОСТ 10377-78 - Стекла бесцветные для противогазов и защитных очков. Технические условия. - Взамен ГОСТ 6516-53 в части защитных очков, ГОСТ 10377-63
ДСТУ 2299-93 - Засоби індивідуального захисту органів дихання. Терміни та визначення
ДСТУ 3856-99 - Респіратори ізолювальні регенеративні для гірничорятувальних робіт. Загальні технічні вимоги і методи випробувань
ДСТУ ГОСТ 12.4.041:2006 - Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту органів дихання фільтрувальні. Загальні технічні вимоги (ГОСТ 12.4.041:2001, IDT) — Вперше (зі скасуванням ГОСТ 12.4.041-89)
ДСТУ EN 132:2004 - Засоби індивідуального захисту органів дихання. Терміни та піктограми (EN 132:1998, IDT)
ДСТУ EN 133:2005 - Засоби індивідуального захисту органів дихання. Класифікація (EN 133:2001, IDT)
ДСТУ EN 134:2005 - Засоби індивідуального захисту органів дихання. Номенклатура складових частин (EN 134:1998, IDT)
ДСТУ EN 135:2004 - Засоби індивідуального захисту органів дихання. Перелік рівнозначних термінів (EN 135:1998, IDT)
ДСТУ EN 136-2003 - Засоби індивідуального захисту органів дихання. Маски. Вимоги, випробування, маркування (EN 136:1998, IDT)
ДСТУ EN 137-2002 - Засоби індивідуального захисту органів дихання. Автономні резервуарні дихальні апарати зі стисненим повітрям. Вимоги, випробування, маркування (EN 137:1993, IDT)
ДСТУ EN 138-2002 - Засоби індивідуального захисту органів дихання. Дихальні апарати з подаванням чистого повітря через шланг для використання з масками, півмасками або мундштучними пристроями. Вимоги, випробування, маркування (EN 138:1994, IDT)
ДСТУ EN 140:2004 - Засоби індивідуального захисту органів дихання. Півмаски і чвертьмаски. Вимоги, випробування, маркування (EN 140:1998, IDT)
ДСТУ EN 142:2008 - Засоби індивідуального захисту органів дихання. Пристрої мундштучні. Вимоги, випробування, маркування (EN 142:2002, IDT) — На заміну ДСТУ EN 142:2004EE
ДСТУ EN 143-2002 - Засоби індивідуального захисту органів дихання. Протиаерозольні фільтри. Вимоги, випробування, маркування (EN 143:2000, IDT)
ДСТУ EN 144-2:2004 - Засоби індивідуального захисту органів дихання. Вентилі газових балонів. Частина 2. З'єднання впускного отвору вентиля (EN 144-2:1988, IDT)
ДСТУ EN 144-3:2004 - Засоби індивідуального захисту органів дихання. Вентилі газових балонів. Частина 3. З'єднання випускного отвору для підводної азотокисневої суміші (EN 144-3:2003, IDT)
ДСТУ EN 145-2003 - Засоби індивідуального захисту органів дихання. Автономні регенерувальні дихальні апарати зі стисненим киснем або зі стисненим киснем і азотом. Вимоги, випробування, маркування (EN 145:1997, IDT)
ДСТУ EN 148-1:2004 - Засоби індивідуального захисту органів дихання. Нарізеві з'єднання для лицевих частин. Частина 1. Стандартне нарізеве з'єднання (EN 148‑1:1999, IDT)
ДСТУ EN 148-2:2004 - Засоби індивідуального захисту органів дихання. Нарізеві з'єднання для лицевих частин. Частина 2. Центральне нарізеве з'єднання (EN 148-2:1999, IDT)
ДСТУ EN 148-3:2004 - Засоби індивідуального захисту органів дихання. Нарізеві з'єднання для лицевих частин. Частина 3. Нарізеве з'єднання М 45х3 (EN 148-3:1999, IDT)
ДСТУ EN 149-2003 - Засоби індивідуального захисту органів дихання. Фільтрувальні півмаски для захисту від аерозолів. Вимоги, випробування, маркування (EN 149:2001, IDT)
ДСТУ EN 250:2004 - Засоби індивідуального захисту органів дихання. Автономні регенерувальні підводні дихальні апарати зі стисненим повітрям. Вимоги, випробування, маркування (EN 250:2000, IDT)
ДСТУ EN 269-2003 - Засоби індивідуального захисту органів дихання. Дихальні апарати з капюшоном і примусовим подаванням чистого повітря через шланг. Вимоги, випробування, маркування (EN 269:1994, IDT)
ДСТУ EN 400:2004 - Засоби індивідуального захисту органів дихання для саморятування. Автономні дихальні апарати з замкненим дихальним контуром. Апарати із стисненим киснем для евакуації. Вимоги, випробування, маркування (EN 400:1993, IDT)
ДСТУ EN 401:2004 - Засоби індивідуального захисту органів дихання для саморятування. Автономні дихальні апарати з замкненим дихальним контуром. Апарати з хімічно зв'язаним киснем (КО2) для евакуації. Вимоги, випробування, маркування (EN 401:1993, IDT)
ДСТУ EN 402:2004 - Засоби індивідуального захисту органів дихання для саморятування. Автономні дихальні апарати з відкритим дихальним контуром, маскою або мундштучним пристроєм. Вимоги, випробування, маркування (EN 402:1993, IDT)
ДСТУ EN 403-2003 - Засоби індивідуального захисту органів дихання для саморятування. Фільтрувальні пристрої з капюшоном для саморятування під час пожежі. Вимоги, випробування, маркування (EN 403:1993, IDT)
ДСТУ EN 404:2007 - Засоби індивідуального захисту органів дихання. Фільтр-саморятівник з мундштуковим пристроєм для захисту від монооксиду вуглецю. Вимоги, випробування, марковання (EN 404:2005, IDT) — На заміну ДСТУ EN 404:2003
ДСТУ EN 405-2003 - Засоби індивідуального захисту органів дихання. Фільтрувальні півмаски з клапанами для захисту від газів і аерозолів. Вимоги, випробування, маркування (EN 405:2001, IDT)
ДСТУ EN 529:2006 - Засоби індивідуального захисту органів дихання. Рекомендації щодо вибору, використання, догляду і обслуговування. Настанова (EN 529:2005, IDT)
ДСТУ EN 1061:2004 - Засоби індивідуального захисту органів дихання для саморятування. Автономні дихальні апарати з замкненим дихальним контуром. Апарати з хімічно зв'язаним киснем (NaClO3) для евакуації. Вимоги, випробування, маркування (EN 1061:1996, IDT)
ДСТУ EN 1146-2003 - Засоби індивідуального захисту органів дихання для саморятування. Автономні резервуарні дихальні апарати зі стисненим повітрям і капюшоном (рятувальні апарати зі стисненим повітрям і капюшоном). Вимоги, випробування, маркування (EN 1146:1997, IDT)
ДСТУ EN 1827-2001 - Засоби індивідуального захисту органів дихання. Напівмаски без клапанів вдиху та з віддільними фільтрами для захисту від газів або газів та аерозолів, або тільки від аерозолів. Вимоги, випробування, маркування (EN 1827:1999, IDT)
ДСТУ EN 12021:2004 - Засоби індивідуального захисту органів дихання. Стиснене повітря для дихальних апаратів (EN 12021:1998, IDT)
ДСТУ EN 12083-2001 - Засоби індивідуального захисту органів дихання. Фільтри з дихальними шлангами (позамаскові фільтри):протиаерозольні, протигазові та комбіновані. Вимоги, випробування, маркування (EN 12083:1998, IDT)
ДСТУ EN 12941:2004 - Засоби індивідуального захисту органів дихання. Моторові фільтрувальні пристрої з шоломом або капюшоном. Вимоги, випробування, маркування (EN 12941:1998, IDT)
ДСТУ EN 12942:2004 - Засоби індивідуального захисту органів дихання. Моторові фільтрувальні пристрої з масками, півмасками або чвертьмасками. Вимоги, випробування, маркування (EN 12942:1998, IDT)
ДСТУ EN 13274-1:2005 - Засоби індивідуального захисту органів дихання. Методи випробування. Частина 1. Визначення коефіцієнта проникання і загального коефіцієнта проникання (EN 13274-1:2001, IDT)
ДСТУ EN 13274-2:2005 - Засоби індивідуального захисту органів дихання. Методи випробування. Частина 2. Експлуатаційні випробування (EN 13274-2:2001, IDT)
ДСТУ EN 13274-3:2005 - Засоби індивідуального захисту органів дихання. Методи випробування. Частина 3. Визначення опору диханню (EN 13274-3:2001, IDT)
ДСТУ EN 13274-4:2005 - Засоби індивідуального захисту органів дихання. Методи випробування. Частина 4. Випробування вогнем (EN 13274-4:2001, IDT)
ДСТУ EN 13274-5:2005 - Засоби індивідуального захисту органів дихання. Методи випробування. Частина 5. Кліматичне випробування (EN 13274-5:2001, IDT)
ДСТУ EN 13274-6:2005 - Засоби індивідуального захисту органів дихання. Методи випробування. Частина 6. Визначення вмісту діоксиду вуглецю у вдихуваному повітрі (EN 13274-6:2001, IDT)
ДСТУ EN 13274-7:2005 - Засоби індивідуального захисту органів дихання. Методи випробування. Частина 7. Визначення коефіцієнта проникання протиаерозольного фільтра (EN 13274-7:2002, IDT)
ДСТУ EN 13274-8:2005 - Засоби індивідуального захисту органів дихання. Методи випробування. Частина 8. Визначення забитості доломітовим пилом (EN 13274-8:2002, IDT)
ДСТУ EN 13794:2005 - Засоби індивідуального захисту органів дихання. Автономні дихальні апарати з замкненим дихальним контуром для евакуації. Вимоги, випробування, маркування (EN 13794:2002, IDT)
ДСТУ EN 13949:2005 - Засоби індивідуального захисту органів дихання. Апарати автономні резервуарні підводні дихальні для використання із стисненою азотнокисневою сумішшю або киснем. Вимоги, випробування, маркування (EN 13949:2003, IDT)
ДСТУ EN 14143:2008 - Засоби індивідуального захисту органів дихання. Апарати дихальні підводні автономні регенерувальні. Вимоги, випробування, маркування (EN 14143:2003, IDT)
ДСТУ EN 14387:2006 - Засоби індивідуального захисту органів дихання. Фільтри протигазові і фільтри скомбіновані. Вимоги, випробування, маркування (EN 14387:2004, IDT) — На заміну ДСТУ EN 141:2001, ДСТУ EN 371:2001, ДСТУ EN 372:2001
ДСТУ EN 14435:2008 - Засоби індивідуального захисту органів дихання. Апарати автономні резервуарні дихальні зі стисненим повітрям і півмаскою, призначеною тільки для використання з нормальним тиском. Вимоги, випробування, маркування (EN 14435:2004, IDT)
ДСТУ EN 14529:2007 - Засоби індивідуального захисту органів дихання. Апарати дихальні автономні резервуарні з півмаскою, легеневим автоматом і позитивним тиском, призначені тільки для евакуації. Вимоги, випробування, марковання (EN 14529:2005, IDT)
ДСТУ EN 14593-1:2007 - Засоби індивідуального захисту органів дихання. Апарати дихальні з лінією стисненого повітря та легеневим автоматом. Частина 1.Апарати з маскою. Вимоги, випробування, маркування (EN 14593-1:2005, IDT)
ДСТУ EN 14593-2:2008 - Засоби індивідуального захисту органів дихання. Апарати дихальні з лінією стисненого повітря та легеневим автоматом. Частина 2. Апарати з півмаскою з надлишковим тиском. Вимоги, випробування, маркування (EN 14593-2:2005, IDT) — На заміну ДСТУ EN 139-2002
ДСТУ EN 14594:2008 - Засоби індивідуального захисту органів дихання. Апарати дихальні з лінією стисненого повітря та безперервним подаванням повітря. Вимоги, випробування, маркування (EN 14594:2005, IDT) — На заміну ДСТУ EN 139-2002, ДСТУ EN 270-2003, ДСТУ EN 271-2003, ДСТУ EN 1835:2004, ДСТУ EN 12419:2004
—————
розділ 13.340 (див. також індекс)

Покажчик національних стандартів. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Полезное


Смотреть что такое "13.340.30" в других словарях:

 • 340-я пехотная дивизия (Германия) — 340 я пехотная дивизия (340. Infanterie Division) …   Википедия

 • 340. Infanterie-Division (Wehrmacht) — 340. Infanterie Division 340. Volksgrenadier Division Aktiv 16. November 1940–April 1945 Land Deutsches Reich NS …   Deutsch Wikipedia

 • 340 (число) — 340 триста сорок 337 · 338 · 339 · 340 · 341 · 342 · 343 310 · 320 · 330 · 340 · 350 · 360 · 370 Факторизация …   Википедия

 • 340 av. J.-C. — 340 Années : 343 342 341   340  339 338 337 Décennies : 370 360 350   340  330 320 310 Siècles : Ve siècle …   Wikipédia en Français

 • 340 on the Park — Localisation Coordonnées …   Wikipédia en Français

 • 340 on the Park — 340 on the Park …   Deutsch Wikipedia

 • (340) eduarda — pas de photo Caractéristiques orbitales Époque 18 août 2005 (JJ 2453600.5) Demi grand axe 410,665×106 km (2,745 ua) Aphélie …   Wikipédia en Français

 • 340 Eduarda — (340) Eduarda (340) Eduarda pas de photo Caractéristiques orbitales Époque 18 août 2005 (JJ 2453600.5) Demi grand axe 410,665×106 km (2,745 ua) Aphélie …   Wikipédia en Français

 • (340) Эдуарда — Открытие Первооткрыватель Макс Вольф Место обнаружения Хайдельберг Дата обнаружения 25 сентября 1892 Эпоним Генрих фон Ладе Альтернативные обозначения 1892 H; 1954 FA; 1959 JT Категория Главное кольцо …   Википедия

 • (340) Eduarda — Caractéristiques orbitales Époque 18 août 2005 (JJ 2453600.5) Demi grand axe 410,665×106 km (2,745 ua) Aphélie 458,863×106 km (3,067 ua) Périhélie …   Wikipédia en Français

 • (340) Eduarda — Descubrimiento Descubridor Max Wolf Fecha 25 de septiembre de 1892 Elementos orbitales …   Wikipedia Español


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»